Public paste
Oude structuur
By: Ronald | Date: Apr 13 2013 15:37 | Format: None | Expires: never | Size: 2.4 KB | Hits: 1004

 1. Nee, de leden hebben vrijwel nooit ergens direct over kunnen stemmen in de koepel.
 2. De structuur was de afgelopen jaren bij de (meeste)aangesloten bonden dat er eerst regiovergaderingen waren, daaruit werden bondsraadleden gekozen en de bondsraad besloot uiteindelijk over vrijwel alles in die bond. De bondsraad koos ook het bestuur.
 3. (volgens mij waren er zelfs nog ingewikkelder constructies)
 4.  
 5. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigden hun bond dan weer in de verschillende gremia van de koepel, zoals de federatie-raad (die de 17e nu ook formeel moet beslissen over het  Sociaal -akkoord) Bij sommige bonden waren wel ledenraadplegingen ed, meestal adviserend van aard. De federatieraad besloot ook wie de voorzitter van de koepel was, daar kwamen geen leden aan te pas.
 6.  
 7. In de nieuwe opzet is alles minder getrapt en hebben leden veel directer inspraak.
 8. Bij ons (FNVHoreca) is vorig jaar, los van de koepel, al besloten dat het democratischer moest, wij hebben dus geen regio-vergaderingen of bondsraad meer, maar elk half jaar een open congres waar alle leden welkom zijn en stemrecht hebben en waar wij als bestuur direct verantwoording afleggen aan alle leden.
 9. De landelijke koepel wordt democratischer gemaakt door het afschaffen van de federatieraad en in plaats daarvan komt er een direct door alle leden gekozen ledenparlement, die uiteindelijk beslist over alles in de koepel. Er is een verdeelsleutel gemaakt waardoor het ledenparlement een evenredige vertegenwoordiging is van de verschillende sectoren, zo mag de sector Horeca 1 afgevaardigde sturen.
 10.  
 11. Die afgevaardigde wordt direct gekozen door de leden, bij ons is komende maandag de verkiezing op ledencongres, kandidaten stellen zich voor, directe stemming, pure democratie. Andere bonden houden online verkiezingen binnenkort. het ledenparlement is er om de grote landelijke lijnen te sturen en bewaken, namens de leden, leden van de vakbond willen niet betrokken worden bij elke beslissing en de kosten voor een referendum zijn hoog, dat zou gevolgen hebben voor de contributie hoogte. In de oude statuten kwam het referendum overigens niet voor, in de nieuwe straks wel.
 12.  
 13. In de nieuwe wordt ook voor het eerst de voorzitter direct gekozen door de leden door verkiezingen.
 14.  
 15. Formeel moeten echter wat hobbels genomen en daardoor kan het dus niet anders dan dat vanaf het oprichtingscongres 14/15 mei de oude statuten gelden. Hopelijk zo een beetje duidelijk?