Public paste
Undefined
By: Oproep voor alle personen | Date: Jun 18 2013 09:11 | Format: None | Expires: never | Size: 9.45 KB | Hits: 1535

 1. HEEL BELANGRIJK!!! SVP HELP VERSPREIDEN HELP VERSPREIDEN SVP
 2. (Traduction française inclue!)
 3.  
 4. Oproep voor alle personen die op vrijdag 14 juni hebben gereisd van Luchthaven Charles de Gaulle (Parijs) naar Conakry (Guinée) aan boord van Vlucht AF 751 (?? AF 748):
 5.  
 6. Om zo goed mogelijk tegen dergelijke uitzettingen van vluchtelingen te kunnen strijden is uw getuigenis zeer welkom. Wij hebben hier dringen behoefte aan. Zou u ons dus a.u.b. de beelden (foto’s en films) kunnen toesturen van de schokkende gebeurtenissen die zich aan boord van deze vlucht hebben afgespeeld?
 7.  
 8. http://www.guineenews.org/detail_article.asp?num=2013614135338
 9.  
 10. U kunt de beelden sturen naar: info@deportatieverzet.nl.
 11.  
 12. S.v.p. deel deze mail massaal!
 13.  
 14. Meer informatie: www.deportatieverzet.nl
 15.  
 16. Wij danken u, ook namens de vluchtelingen, bij voorbaat heel hartelijk!!!!
 17.  
 18. posté le 14 juin 2013 à 20h53 | vu 5917 fois | Commentez cet article |
 19. Gepost op 14 juni 2013 om 20.53 uur, gezien 5917 keer. Commentaar op dit artikel: book Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 10
 20.  
 21. Titel: De wereld – Parijs: Piloot weigert mee te werken aan de uitzetting uit Nederland van een ongedocumenteerde uit Guinée. Hij neemt hem niet mee aan boord naar Conakry.
 22.  
 23. 1. Zoals GuineeNews u eerder, 2 dagen geleden, na bevestiging van gelijkluidende bronnen, berichtte moest een ongedocumenteerde vandaag, begeleid door de marechaussee, teruggestuurd worden naar Guinée. Wij hebben vernomen dat de uitzetting uiteindelijk op het vliegveld Charles De Gaulle (te Parijs) is mislukt.
 24.  
 25. 2. Hoewel de in Guinee geboren asielzoeker al ‘s ochtends vroeg op het vliegtuig werd gezet, heeft hij de Franse hoofdstad uiteindelijk niet verlaten. Volgens de officiële versie heeft de piloot van het toestel in Parijs, voordat hij zou opstijgen met bestemming Conakry, toch op het laatste moment de beslissing genomen om de Guinese man niet aan boord mee te nemen omdat deze zich verzet zou hebben tegen de agenten die hem begeleidden.
 26.  
 27. 3. Een versie die al snel in twijfel werd getrokken door de arts van de Guinese man. “Wij denken niet dat dat mogelijk is. Een persoon die sinds een maand in hongerstaking is en die bovendien niet drinkt, zou zich slechts heel moeilijk teweer kunnen stellen tegen leden van de marechaussee die gewend zijn mensen uit te zetten. C.B is totaal verzwakt. Meteen na de landing van zijn vlucht op Schiphol wilde de officier van Justitie hem ondervragen maar wij hebben ons daartegen in het verweer gesteld. Hij zal nu overgebracht worden naar een detentiecentrum. Wij gaan ervan uit dat wij hem binnen een paar dagen kunnen bezoeken”, verklaarde Elcke *Bonsen, de arts van C.B.
 28.  
 29. 4. De situatie van C.B. met wie wij eergisteren gesproken hebben is verre van duidelijk. De Nederlandse autoriteiten lijken zich tegen elke prijs te willen ontdoen van deze Guinese man die ervoor heeft gezorgd dat er zo enorm veel aandacht kwam van de grote Nederlandse media. Op welke manier de autoriteiten, namens de Guinese man, bij de Brusselse ambassade een reisvergunning (= titre de voyage) hebben verkregen is onduidelijk en deze situatie vraagt om opheldering, zo vernemen wij. De angst om een fout te hebben gemaakt bij het bemachtigen van dit kostbare document, lijkt Fred Teeven, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te achtervolgen. Temeer daar hij het een paar maanden geleden zwaar te verduren had gehad nadat een Russisch activist zelfmoord had gepleegd in een Nederlands detentiecentrum toen hij geen asiel kreeg.
 30.  
 31. 5. De politie is nog altijd bezig met een onderzoek naar de mishandeling ondergaan door C.B. in detentie. “Ik ben in de gevangenis geslagen. Men heeft mij in een isoleercel geplaatst, terwijl de temperatuur in de cel min 10 was. Ik moest zo op de grond liggen. Het onderzoek loopt nog”, bevestigt hij.
 32.  
 33. 6. Intussen kan de Guinese man nog altijd niet verklaren hoe men zijn reisvergunning heeft verkregen. “Ik ben niet aanwezig geweest op de Guinese ambassade in Brussel en ik heb mij ook niet gepresenteerd bij de Guinese afvaardigingen die het afgelopen jaar naar Nederland zijn gekomen. Ik heb geen enkel identiteitsbewijs bij me. Toch heeft de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst het voor elkaar gekregen om een reisvergunning voor mij te krijgen”, legt C.B. uit vanuit het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen
 34.  
 35. 7. Volgens informatie uit Conakry, die wij recentelijk hebben ingewonnen, moet men, als men een reisvergunning wil krijgen, een hele procedure doorlopen en documenten verschaffen aan de geëigende instantie. Dat kan een ambassade zijn of het Guinese ministerie van Veiligheid. De Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven (zie de foto), zal de volgende week vele vragen moeten beantwoorden over deze zaak waarover steeds meer naar buiten komt.
 36.  
 37. Tanou Diallo
 38. Utrecht, Pays Bas = Nederland
 39.  
 40. (Inclusief Nederlandse vertaling)
 41. Appel aux personnes ayant voyagées le 14 juin de l’aéroport Charles de Gaulle (Paris) à Conakry (Guinée)
 42. à bord du vol AF 751 ( / AF 748 ??):
 43.  
 44. Afin de nous aider à lutter contre de telles expulsions atroces tout témoignage sera bien venu. Il nous serait donc très utile et nécessaire d’avoir les images (films / photos) de ce qui s’est passé à bord de l’avion.
 45.  
 46. http://www.guineenews.org/detail_article.asp?num=2013614135338
 47.  
 48. S.v.p. envoyez-les à info@deportatieverzet.nl
 49. (= résistance contre les expulsions aux Pays-Bas)
 50. N’hésitez-pas à nous contacter (site: www.deportatieverzet.nl).
 51. S.v.p. faîtes circuler ce mail!
 52. Nous vous remercierons d’avance!
 53.  
 54. Titre: Le monde - Paris : expulsé des Pays-Bas, un pilote refuse d'emmener le sans-papier guinéen à Conakry.
 55.  
 56. 1 Comme nous vous l'annoncions il y a deux jours, un sans-papier guinéen devait être reconduit aujourd'hui en Guinée par la police des frontières des Pays-Bas, a appris Guinéenews de sources concordantes. Finalement, l'expulsion a avorté à l'aéroport Charles De Gaulle, a-t-on appris.
 57.  
 58. 2. Embarqué dans la matinée de ce vendredi 14 juin à Schiphol (Amsterdam), le demandeur d'asile d'origine guinéenne n'a pas dépassé la capitale française. Selon la version officielle, le pilote de l'avion qui * décollait à Paris à destination de Conakry, a en fin de compte pris la décision de ne pas amener le Guinéen avec lui à cause de la résistance qu’il aurait opposée aux policiers qui l'accompagnaient.
 59.  
 60. 3. Une version rapidement mise en doute par le médecin du Guinéen. « Nous ne croyons pas que cela soit possible. Une personne qui est en grève de la faim depuis un mois et qui ne boit pas en plus, pourrait difficilement s'opposer à ces agents de police qui accompagnent les gens en dehors des frontières. C.B. est complètement affaiblit. Dès l'atterrissage de son vol à Schiphol, un procureur de la république a voulu directement l'interroger mais nous nous sommes opposés. Il va être maintenant transféré dans un lieu de détention. Nous comptons le rendre visite dans les prochains jours», nous a déclaré Elcke Bonson, le médecin de C.B.
 61.  
 62. 4. La situation de C.B avec lequel nous nous sommes entretenus avant-hier est loin d’être claire. Les autorités néerlandaises semblent vouloir se débarrasser à tout prix du Guinéen qui a provoqué une énorme attention des grands médias hollandais. Les conditions dans lesquelles, elles ont obtenu un titre de voyage au nom du Guinéen à l'ambassade de Guinée à Bruxelles, sont floues et méritent d’être éclaircies, apprend-on. La peur d'avoir commis une erreur pendant la démarche d'obtention de ce précieux document, semble hanter Fred Teeven, le secrétaire d'État à la sécurité et à la justice qui était déjà, il y a quelques mois, sous une pression intense après qu'un activiste russe se soit donné la mort dans un centre de détention néerlandais, quand la protection lui a été refusée.
 63.  
 64. 5. Aussi, la police mène toujours des enquêtes sur la maltraitance subite par C.B en détention. « J'ai reçu des coups en prison. On m'a mis dans une cellule d'isolement nu, avec une température de -10 degré. Je devais me coucher à même le sol. L'enquête continue toujours », affirme-t-il.
 65.  
 66. 6. Pendant ce temps, le Guinéen lui, n'arrive toujours pas à expliquer comment est ce que son titre de voyage a été obtenu. « Je n'ai jamais été présenté à l'ambassade de Guinée à Bruxelles. Ni à ces délégations guinéennes qui sont venues l'année dernière aux Pays-Bas. Je n'ai aucun document d'identité sur moi. Pourtant, le service d’immigration et naturalisation hollandais est parvenu à me trouver un titre de voyage », nous explique C.B depuis **son hôpital pour détenus à Scheveningen.
 67.  
 68. 7. Selon les dernières informations que nous avons obtenues à partir de Conakry, pour obtenir un titre de voyage guinéen, il y a toute une procédure à suivre et des documents à fournir au niveau de l'autorité compétente qui peut être une ambassade ou le ministère de la sécurité guinéen. Le secrétaire d'État à la sécu et la justice néerlandais, quant à lui Fred Teeven (sur la photo), devra répondre beaucoup de questions la semaine prochaine en rapport avec ce dossier qui n’arrête pas de faire parler de lui.
 69.  
 70. Tanou Diallo
 71. Utrecht, Pays-Bas
 72.  
 73. Annotation:
 74.  
 75. *partie de la phrase originelle avec 2 petites erreurs: qui l’aurait opposé face aux policiers qui l'accompagnaient.
 76.  
 77. **partie de la phrase originelle avec erreur: son centre de détention à Scheveningen.
 78. (Il n’y a qu’un hôpital pour détenus à Scheveningen et pas de centre de détention.)
 79.